Botox Neuronox 100 Units

Giá liên hệ

Botox Neuronox 100 Units là một loại độc tố Botulinum. Một phức hợp được tinh chế từ Clostridium botulinum, được sản xuất bởi Medy-Tox® tại Hàn Quốc, tác dụng giúp thon gọn hàm.