Dermal Filler Rejuran S

Giá liên hệ

Dermal Filler Rejuran S lidocaine 1ml. Đây là dòng filler tiêm giúp kích thích mô, chất kích thích collagen cho làm mờ, liền sẹo cải thiện là da căng bóng.